Thomas

Senterpartist som blogger

Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken???? november 20, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 12:25 pm

«Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. For at framtidas generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø, stabilt klima og rikt naturmangfold, må hensyn til miljø være gjennomgripende i alt vi foretar oss.»

Man kan mistenke Regjeringen for å ha lagt Soria Moria II litt for langt ned i skuffen, bare drøye en måned etter at den ble signert. For det kan virke som om Regjeringspartiene har glemt miljølovnadene de gav i valgkampen og i regjeringserklæringen når de nå innfører avgift på biodiesel. Reaksjonene har ikke ventet på seg og spesielt Arbeiderpartiet har fått så hatten passer. Jeg skjønner ikke hvordan Regjeringen kan feie et så enkelt miljøtiltak under teppet. Bilparken er et av de områdene hvor det må gjøres noe for å redusere norges klimautslipp og avgiftsfri biodiesel ville vært et bra bidrag.

Det koster penger å kutte klimautslippene, man må derfor kutte et annet sted på statsbudsjettet for å innføre sånne klimavennlige tiltak. Desverre så tror jeg ikke Arbeiderpartiet er klar for å gjøre den prioriteringen. Det vi ser er satsing på miljøvennlig teknologi,  mindre utslipp og en trygg framtid, mens det andre ser er utgifter.

 

Reklamer
 

11 måneders studiestøtte oktober 26, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 5:31 pm

Jeg var en av dem som i valgkampens skoledebatter snakket varmt om 11 måneders studiestøtte og studentenes mulighet til å lese til eksamen i juni istedenfor å måtte arbeide på Narvesen. Jeg sa noe sånt som at: «å utdanne seg og bidra til verdiskapning er noe av det viktigste ungdommen gjør og da er det viktig at politikerne legger til rette for dette blant annet gjennom studiestøtte den 11. måneden i studieåret». Ettersom representantene fra SU og AUF snakket like mye 11 måneders studiestøtte i skoledebattene hadde jeg store forhåpninger når Soria Moria II ble lagt frem.

Men desverre benyttet ikke regjeringen muligheten til å fastslå dette i regjeringsplattformen. Istedenfor valgte dem å holde fast på sitt mål om at det skal være mulig å studere på heltid. Heller ikke i statsbudsjettet for 2010 valgte regjeringen tiltak for å nå sitt mål om heltidsstudenten. Det er dumt.

Å utdanne seg til noe for så å gå ut i arbeidslivet med viktig kompetanse er det viktigste ungdommen gjør. Det bidrar til nye arbeidsplasser, nyskapning og verdiskapning og er et viktig bidrag til landet vårt. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke benytter sjansen de har for å gjøre det lettere å være student i Norge.

 

Meningsløst oktober 22, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 1:24 pm

Etter at statsbudsjettet for noen uker ble lagt frem og riksveg 3 kun fikk 60 millioner kroner har flere vært ute og kritisert bevilgningen. – Dette er langt under 140 millioner som ble lovet i NTP. Det er blant annet lederne Vegforum riksveg 3 og Næringsforum i fjellregionen som har vært ute å kritisert bevilgningen, og spesielt Senterpartiet.

I Nasjonal transportplan fra 2010 til 2019 er det lagt inn 1,4 mrd kroner til riksvei 3, men det står ingenting om at det skal utbetales 140 millioner kroner i året. Det blir derfor meningsløst å kalle bevilgningen et løftebrudd. I 2010 starter man prosjekteringen av Åsta Bru for 10 millioner, mens byggingen som starter i 2011 vil koste 215 millioner, noe som er mer enn 140 millioner. Riksveg 3 vil derfor samlet fra 2010 til 2019 få 1,4 mrd, men beløpet vil naturlig nok variere fra år til år.

Det overrasker meg at dyktige personer som gjør en viktig jobb for regionen og for riksveg 3 benytter benytter første anledningen til å krype ned i skyttegravene og starte en skyttergravkrig og dermed også ødelegge det gode samarbeidet med politikerne. Istedenfor å komme med sånn billig kritikk er det viktig å fortsette samarbeidet med å sette riksveg 3 og Hedmark på kartet!

 

Soria Moria II oktober 1, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 7:09 pm

I disse dager samles de rød-grønne lederne igjen for å fremforhandle Soria Moria II. Signalene fra Jens Stoltenberg er ikke til å misforstå: dette blir en kortere, mindre konkret og mindre ambisiøs regjeringsplattform enn Soria Moria I. Jeg mener allikevel at det bør være rom for konkrete og målbare tiltak. Her er noen av mine forslag:

11 måneders studiestøtte
I dag får ikke studenter utbetalt studiestøtte i juni måned, og dette til tross for at mange har eksamen sent i juni og ikke kan ta fatt på sommerjobben før i juli. En bør legge til rette for at studentene skal bruke juni til å forberede seg til eksamen istedenfor å måtte arbeide på 7eleven.

Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen
Dette er en av de viktigste miljøsakene akkurat nå og det er utrolig viktig at Senterpartiet og SV klarer å forhandle frem en forpliktende setning i regjeringsplattformen om at Lofoten og Vesterålen ikke skal åpnes for oljeboring.

Fortsatt satsing på samferdsel
Den rød-grønne regjeringen, med Senterpartiet i spissen har gjort mye innenfor samferdsel de fire siste årene, men etterslepet er fortsatt ikke dekt inn og mange veier trenger ny asfalt. Derfor bør man de fire neste årene legge opp til en like stor satsing på samferdsel som det man har gjort de fire siste årene.

Fortsatt satsing på kommuneøkonomi
Overføringene fra staten til kommunene har økt betraktelig de fire siste årene. Bare i min hjemkommune, Stor-Elvdal legges det nå opp til store investeringer takket være den rød-grønne regjeringen. Senterpartiet, AP og SV bør de fire neste årene fortsette å styrke kommuneøkonomien sånn at de kan ansette flere lærere, pusse opp skoler, åpne fritidsklubber og ta enda bedre vare på de eldre.

Små og mellomstore bedrifter
Små og mellomstore bedrifter gjør en viktig jobb i Norge i dag. De sørger for verdiskapning og arbeidsplasser. En bør de fire neste årene gjøre det enda enklere og enda mer lønnsomt og starte egen bedrift og også ansette flere folk.

I tillegg må jeg nevne kjøreopplæring inn i videregående skole, 50 % kollektivrabatt for studenter, mer praksis på yrkesfag og flere lærlingeplasser som viktige områder!

 

Masseproduserer hjemmesittere september 5, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 2:41 pm

Tidligere i uka kunne VG fortelle at FRPs stortingskandidat i Møre og Romsdal i en skoledebatt hadde sagt at statsminister Jens Stoltenberg hadde hendene så langt ned i nordmenns lommer at han likegodt kunne bli kalt Lommemannen. Sitatet skal ha stått i et debattnotat fra FPU som ble sendt rundt til skoledebattantene.

Både FPU-formannen og stortingskandidaten var raskt ute å beklaget det som hadde skjedd, desverre har skaden allerede skjedd.

For mange elever er disse skoledebattene og skolevalg det første møte med politikken. Det er her skoleelevene skal bli motivert til å stemme og få forståelse for hvor viktig det er å bruke stemmeretten sin. At noen partier og skoledebattanter bruker denne arenaen til sånne skarpe uttalelser er veldig dumt og det masseproduserer hjemmesittere.

Det er også skremmende at et ungdomspartiet sender ut et sånt sitat i utgangspunktet og faktisk mener at det kan brukes i en skoledebatt. Ungdomspartiene bør skjønne hvor viktig det er å kjøre en seriøs linje på disse skoledebattene.

Desverre er ikke dette det første tilfellet hvor skoledebattantene har gått for lang. Jeg har selv deltatt på debatter hvor mange av skoledebattantene skyver politikken til side og kjører det rene sirkusshow med dårlige sanger, grimaser, alvorlige voldtektshistorier og billigere sprit og nei til nynorsk som de viktigste sakene. Og det i en tid hvor valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere er veldig dårlig. Jeg skulle ønske at mange av skoledebattene så hvor nødvendig det er å introdusere politikken til disse ungdommene på en god måte.

 

Skivebom august 30, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 6:28 pm

Sånn TV-kanalenes partilederutspørring nå fungere er en fullstendig skivebom.

Når Pål T. Jørgensen for noen dager siden hadde utspørring med Liv Signe Navarsete kom det rimelig klart frem i starten av programmet at Senterpartiet ikke hadde holdt sitt valgløfte om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og at denne saken var prioritet for partiet de fire neste årene. Etter dette burde Pål T. Jørgensen ha fortsatt til neste tema. Det gjorde han desverre ikke, men brukte istedenfor halve sendetiden på å ramse opp norske organisasjoner som ikke hadde flyttet hovedkontorene sine ut av Oslo.

Disse utspørringene skal i en viktig valgkamp klargjøre partiets politikk og gjøre det enklere for velgerne å ta et valg 14. september. Sålang har alt annet enn akkurat det skjedd.

 

Ærlighet varer lengst august 21, 2009

Filed under: Uncategorized — thomashaug @ 12:10 pm

Liv Signe Navarsete gjorde i går noe flere politikere burde prøve på, hun var ærlig.

Hvor mange ganger har vi ikke sett svette og nervøse politikere ro seg vekk fra brutte valgkampløfter? Da Liv Signe Navarsete i går deltok på NRKs partilederutspørring var hun ærlig på at det var enkelte områder hvor Senterpartiet bør forbedre seg.

Velgerne sette pris på ærlige politikere.